Kunst- en cultuurweekend 4 en 5 mei 2019 - met het thema "vuur & vlam"

Op 4 en 5 mei vond ons kunst- en cultuurevenement plaats een was er Kunst om Dalfsen. 45 Kunstpunten in de gemeente Dalfsen hadden de deuren geopend en hebben de bezoekers van uiteenlopende vormen van kunst kunnen genieten. Het thema dit jaar was "vuur & vlam". Een overzichtstentoonstelling van kunstwerken met dit thema was te bezichtigen in de Westermolen. Bekijk de filmpjes voor een goede indruk van ons evenement!

 

Alle kunstpunten die hebben deelgenomen in 2019 staan vermeld op deze website. En onze sponsoren natuurlijk! Onze sponsoren dragen wij een warm hart toe want zonder onze sponsoren is het niet mogelijk om onze gids uit te geven.  Wij bedanken ze daarom hartelijk voor de bijdrage! 

 


Filmpje 2018 

Kijk hier naar een mooie impressie van het weekend in 2018 gemaakt door Adriaan Holsappel.

Filmpje 2019

Kijk hier naar een mooie impressie van het weekend in 2019 gemaakt door  Adriaan Holsappel en Vechtdal Leeft.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je op de hoogteblijven van laatste ontwikkelingen en nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina!Graag bedanken wij onze sponsoren!

Het kunst-& cultuurweekend wordt mogelijk gemaakt door onze adverteerders en natuurlijk door alle enthousiaste deelnemende kunstpunten en kunstenaars. Zonder hun medewerking is een weekend van deze omvang niet mogelijk. 

 De stichting heeft ten doel: 

activiteiten rond kunst en cultuur, zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, grafiek, sieraden, siersmeedwerken en dergelijke, te bevorderen en bij een groot publiek (plaatselijke bevolking en toeristen) onder de aandacht te brengen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten. Het werkgebied van de stichting is tot op heden Dalfsen en omgeving (buitengebied).

Wat staat er op het programma voor 2019
Het kunst- en cultuurweekend viel in 2019 op 4 en 5 mei. Het thema van dit jaar was Vuur & Vlam. Wij introduceerden dit jaar het "lopend vuurtje". Op ieder kunstpunt was werk van een ander kunstpunt te zien, of in ieder geval iets wat er naar verwees.

 

Overzichtstentoonstelling

Tijdens het kunst- en cultuurweekend van 2019 was een overzichtstentoonstelling ingericht in de Westermolen (kunstpunt 1) in Dalfsen. Hier was werk te zien van deelnemende kunstenaars met het thema "Vuur & Vlam".

 

Volgend jaar

 

Volgend jaar valt het weekend als gebruikelijk in het eerste weekend van mei. Meer informatie volgt. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina of stuur een mailtje naar meiweekend@kunstomdalfsen.nl