Familie Anneveldt

In deze tijd waarin het klimaat een belangrijk thema is en er vanuit de gemeente zelfs het fenomeen ‘klimaatstraat’ is geïntroduceerd, menen wij als bewoners van het centrum ook daar extra aandacht voor te vragen als het gaat om de inrichting van onze eigen woonomgeving. Waarbij Dalfsen voor enige tijd terug als ‘groenste dorp van Nederland’ werd uitgeroepen, zijn wij van mening dat er in het centrum nog wel wat meer invulling hieraan gegeven kan worden.

Een betere verhouding tussen bestrating en groen lijkt ons hierbij een mooie ambitie. Het voorplein van het gemeentehuis vinden wij hierin al een mooi initiatief.

 

Omdat ruimtes soms beperkt zijn wordt er meer creativiteit gevraagd, vandaar dat wij rondom onze lantaarnpaal een invulling hebben willen geven van het begrip verticaal tuinieren. Iets dat in vele woonomgevingen al mooie voorbeelden heeft opgeleverd.

Dit als inspiratiebron voor de politiek en de beleidsmakers van de gemeente Dalfsen. En met een ambitie dat ‘natuurlijke oplossingen’ een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van leef- en werkklimaat in ons centrum en daarnaast ook een oplossing biedt aan de steeds extremere weersomstandigheden op het vlak van warmte en water.

 

Met vriendelijke en natuurlijke groet,

Familie Anneveldt.